Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii Termeni şi condiţii Asociaţia „Viitorul in Zori” funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.   Scopul Let’s Do It, Romania!   Misiunea Asociaţiei „Viitorul in Zori” este de a construi împreună cu românii un mediu curat şi sănătos pentru noi şi pentru copiii noştri. În vederea realizării proiectelor sale, Viitorul in Zori este sprijinită de voluntari din toate zonele României. Website-urile www.letsdoitromania.ro cat si app.letsdoitromania.ro au fost creat în scopul promovării proiectului „Let’s Do It, Romania!, aducerii la cunoştinţa publică a activităţilor Asociaţiei şi dezvoltării acţiunilor de voluntariat. In continuare, prescurtarea LDIR se refera la proiectul “Let’s Do It, Romania!”.   Utilizarea website-urilor LDIR   Orice persoană are posibilitatea de accesare şi utilizare a website-urilor LDIR, putându-se înscrie ca voluntar în campaniile iniţiate de Asociaţie. De asemenea, utilizatorii înregistraţi pot participa la discuţii publice, de pe blogul website-ului, legate de protejarea mediului înconjurător şi de campaniile LDIR. Prin folosirea website-urilor LDIR, utilizatorii înţeleg să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document.   Înregistrarea ca membru LDIR   În momentul înregistrării pe website-urile Asociaţiei, utilizatorii devin membri LDIR. Membrul va fi rugat să furnizeze un nume de utilizator şi o parolă. Asociaţia recomandă membrilor săi să nu transmită niciunei alte persoane parola contului creat pe website-urile LDIR.   Furnizarea de date   Membrii vor avea obligaţia să furnizeze date complete şi reale cu privire la persoana lor, asa cum sunt cerute în formularul de înregistrare. Membrii vor avea obligaţia de reînnoire a datelor personale atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înregistrare nu mai corespund cu realitatea. În cazul în care datele furnizate de membri se dovedesc a nu fi reale sau a fi inexacte ori incomplete, Asociaţia, prin reprezentanţii săi, poate suspenda sau închide definitiv contul respectivului membru, orice încercare ulterioară de înscriere pe website-urile LDIR nefiind permisă.   Securitatea datelor   Membrul este unicul responsabil de păstrarea confidenţialităţii parolei. Membrul LDIR este singurul responsabil pentru modalitatea de folosire a contului său. Membrii înţeleg şi sunt de acord să nu folosească parola sau contul altor membri LDIR. În cazul în care sesizaţi utilizarea neautorizată a contului dvs., precum şi orice violare a confidenţialităţii datelor personale, aveţi obligaţia de a informa Asociaţia. Pentru motive temeinice, Asociaţia poate limita sau bloca accesul la contul unui membru, fără a-l notifica în prealabil.   Folosirea informaţiilor LDIR   Informaţiile cuprinse pe website-urile LDIR sunt destinate sa fie folosite de membri în scop de informare şi interconexiune cu alţi membri şi nu pot face obiectul comercializării, sub nicio formă. Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor LDIR, incluzând, dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor sau oricăror informaţii sau date ale altor membri LDIR, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.   Acţiuni interzise pe website-urile LDIR   Următoarele acţiuni sunt strict interzise pe website-urile LDIR: a) publicarea de materiale cu conţinut obscen, ofensator, violent, defăimător, discriminator, rasist, sovin; b) publicarea de materiale publicitare sau promoţionale ori alte forme de comercializare de produse sau servicii; c) publicarea sau difuzarea de materiale cu conţinut explicit sexual sau transmiterea de link-uri către website-uri pentru adulţi; d) difuzarea sau transmiterea materialelor ce conţin viruşi, viermi sau a programelor menite să distrugă sistemele de operare; e) încărcarea, postarea sau transmiterea de materiale de tipul “junk mail”, “spam”, „spim” scrisori în lanţ, scheme piramidale sau alte forme de solicitări neautorizate; f) solicitarea parolelor de cont altor membri LDIR; g) încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de conţinut pentru care membrul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare; h) promovarea de informaţii despre care membrul cunoaşte că sunt false sau promovarea de activităţi ilegale sau abuzive, obsecene, ameninţătoare, calomnioase; i) promovarea sau furnizarea de informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promovarea violenţei fizice sau verbale împotriva oricărui grup ori persoane sau promovarea oricărui act de cruzime faţă de animale; j) promovarea de instrucţiuni pentru realizarea de activităţi ilegale sau criminale; k) publicarea de materiale protejate de dreptul de autor, pentru care nu există permisiunea autorului de publicare şi difuzare.   Asociaţia va şterge şi îndepărta materialele ce prezintă conţinut interzis, putând în orice moment suspenda ori bloca contul membrului care a difuzat sau promovat materiale cu un asemenea conţinut. De asemenea, Asociaţia va putea lua măsuri legale împotriva membrului care a publicat conţinut interzis pe website-urile LDIR.   Asociaţia nu poate monitoriza şi controla în permanenţă acţiunile membrilor săi pe website-urile şi blog-ul LDIR. Asociaţia nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de membri, disponibile pe websiteuri. Asociaţia nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul publicat de membrii săi.   Proprietatea asupra conţinutului   Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în website-urile LDIR, sub formă de text, date, software sau imagini statice. Conţinutul website-urilor este proprietatea LDIR şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei. Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe website-urile LDIR este strict interzisă. În caz de violare a acestor prevederi, Asociaţia îşi rezervă dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.   Drepturile de autor   Asociaţia devine proprietară asupra tuturor textelor publicate pe website-urile LDIR. Pozele publicate de membri la profilul personal, imaginile postate de aceştia sau orice alte materiale transmise vor rămâne proprietatea exclusivă a membrului. Membrii/Suporterii şi Voluntarii deţin proprietatea asupra conţinutului publicat pe website-urile LDIR, putându-l folosi în orice modalitate doresc sau consideră necesar. Cu toate acestea, prin publicarea de materiale sau texte pe website-urile LDIR, membri acordă Asociaţiei dreptul de a folosi, modifica, reproduce, difuza sau distribui conţinutul transmis de ei, exclusiv pe website-urile LDIR. Prin postarea oricărui tip de material pe website-urile şi blog-ul LDIR, membrii garantează că întreg conţinutul este proprietatea membrului sau are dreptul de folosire a respectivului conţinut, precum şi că prin difuzarea conţinutului nu se violează drepturile de autor sau de proprietate intelectuală ale niciunei persoane sau entităţi.   Legături către alte website-uri   Website-urile LDIR pot furniza legături (link-uri) către alte website-uri sau resurse. LDIR nu are niciun control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicat pe aceste website-uri sau resurse. Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de conţinutul, bunurile sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de website-uri sau resurse.   Limitarea responsabilităţii   Membrii înţeleg şi sunt de acord cu următoarele: a) utilizarea informaţiilor şi serviciilor website-urilor LDIR se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul “aşa cum sunt” sau “aşa cum sunt disponibile”. b) asociaţia nu garantează că: serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; informaţiile publicate pe website-urile şi blog-ul LDIR vor fi corecte sau exacte; serviciile vor îndeplini toate cerinţele membrilor; orice eroare de program va fi corectată. c) nicio informaţie verbală sau în scris, obţinută de pe sau prin intermediul website-urilor LDIR, nu va crea vreo responsabilitate faţă de Asociaţie, dacă nu e special PREVĂZUTĂ în prezentul document;   Garanţii   Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizarea de profit, posibilitatea de folosire sau alte pagube, rezultând din: a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor website-urilor LDIR; b) acces neautorizat la contul de membru LDIR; c) deteriorarea transmisiilor sau datelor; d) orice altă problemă legată de serviciile şi informaţiile website-urilor LDIR.   Alte prevederi   Asociaţia va putea, în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe website-urile LDIR.   Asociaţia va putea modifica acesşti Termeni şi Condiţii oricând, făra o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe website. În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a website-urile LDIR, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale ale website-ului. Continuarea folosirii de către membri a website-urilor LDIR atestă acceptul acestora a noilor reguli.   Legislaţia aplicabilă   Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta sunt guvernate de legile române în vigoare. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.


Lasă aici o părere, o idee

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

2 Comentarii